Dziś jest
Godzina
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

         

                   Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku została założona w 1907 r.

     Dyrygenci Orkiestry Dętej OSP w Piątku:

1. Józef Szulc

2. Edward Augustyniak

3. Antoni Wicher

4. Czesław Kordjalik

5. Paweł Jabłoński

 

 

Orkiestra OSP Piątek jest jak druga rodzina, tam wszyscy spotykają się (w miarach możliwości) w każdą niedzielę o dziesiątej.

 

 

Aktualny skład Orkiestry:

 

1.     Paweł Jabłoński – Dyrygent (Buława)

2.     Marcin Biernacki (Saksofon tenorowy)

3.     Adam Sybilski  (Trąbka)

4.     Sylwester Sybilski (Trąbka)

5.     Piotr Olejniczak (Klarnet)

6.     Mariusz Czerwiński (Tenor, Tuba)

7.     Krzysztof  Mardofel (Puzon)

8.    Jarosław Pałka (Klarnet)

9.    Mariusz Kruszyniak (Tenor)

10.  Edyta Sybilska (Tenor, Alt)

11.  Krystian Tadeusiak (Puzon)

12.  Malwina Marciniak (Tenor, Alt)

13.  Marta Pałczyńska (Tenor ,Alt)

14.  Tomek  Machałowski   (Klarnet)

15.  Grzegorz Rypiński ( Tenor)

16. Błażej Pałczyński (Saksofon tenorowy)

17.  Piotr Karolak (Trąbka)

18.  Arkadiusz Mardofel (Tuba)

19.  Justyna Kacprzak (Flet)

20.   Ania Kruszyniak (Klarnet)

21.  Przemysław Tomasy (Perkusja)

22.  Monika Kubiak (waltornia)

23. Zenon Sybilski (Bęben, Perkusja)

24.  Sławomir Oterski (Bas Gitara)

25.   Paweł Grzelak (Trąbka, Sax)

26.  Paweł Bartosik (werbel)

27.  Przemysław Bartosik (perkusja)

 

 

 

 

Historia

W roku 1903 zaczęło swoją działalność  Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w osadzie Piątek. Założycielami i pierwszymi władzami tej organizacji byli:

Prezes – Jan Łoskowski – sędzia i właściciel majątku ziemskiego w Janowicach (na zdjęciu)--->

Naczelnik- właściciel majątku ziemskiego w Łęce- Alojzy Bronikowski

Zastępca Naczelnika - Ludwik Kasiński

W roku 1907 dzięki darowiźnie ( w wysokości 1000 rubli) Mieczysława Krętkowskiego –Dziedzica z Pokrzywnicy pobudowana została remiza w raz z salą widowiskową .W tym samym roku dzięki starania księdza K. Gniazdowskiego oraz A. Szulca została założona Orkiestra Strażacka,  której pierwszym kapelmistrzem został Józef Szulc. Teraz już można było organizować imprezy dochodowe- było pomieszczenie i Orkiestra, która swoją grą przyciągała tłumy nie tylko z Piątku ale i z okolic.

 

                             Józef Szulc pierwszy dyrygent

 Orkiestry Dętej w Piątku

 

  Po wojnie bolszewickiej sytuacja w Kraju znacznie się ustabilizowała, wzmocniły się władze organizacji. W 1924 r. nabyto nowe instrumenty muzyczne  dla orkiestry.

Jak już wcześniej tak i obecnie Orkiestra swoją grą uświetniała uroczystości państwowe ,kościelne np. Bożego Ciała  oraz żegnała poborowych odchodzący do wojska.

Były również udziały w przeglądach i konkursach oraz pierwsze sukcesy np.:

25 września 1927 r. –Udział w konkursie orkiestr w Łęczycy , Orkiestra zajęła 2 miejsce i w nagrodę otrzymała trąbkę

26 sierpnia 1928 r. –W konkursie w Łodzi w wojewódzkiej grupie miejskiej zajęła 4 miejsce

6 sierpnia 1930 r. – Konkurs w Łęczycy zajęła 1 miejsce w grupie orkiestr miejskich (nagroda baryton)

30 marca 1945 r. – Pierwszy po wojnie koncert orkiestry strażackiej.

W 1935 r. Orkiestra Liczyła 28 instrumentalistów (tak podaje Tadeusz Koliński w sprawozdaniu złożonym w 1935 r.) W czasie wizyty Wojewody Łódzkiego Aleksandra Hanke-Nowaka w dniu 26 czerwca na tak ważnego gościa oczekiwała Straż na czele z orkiestrą. Po przyjeździe pana wojewody Orkiestra odegrała hymn narodowy.

Po wyzwoleniu Piątku w dniu 18 stycznia 1945 roku strażacy zastali zdewastowane pomieszczenia i zniszczony sprzęt. I tutaj na najwyższe uznanie zasługują :

-Kazimierz Jaworski - naczelnik straży

-Anton Błachowicz -  prezes

-Alojzy Lewandowski

Druhowie ci porwali za sobą niewielką grupę ochotników (część jeszcze nie powróciła z Niemiec, gdzie byli wywiezieni na roboty, niektórzy zginęli i zaginęli w czasie zawieruchy wojennej )i zaczęli odbudowywać naszą straż. Duże straty zarówno w ludziach jak i sprzęcie poniosła też Orkiestra.

Dzięki odwadze i zamiłowaniu do muzyki niektórych druhów i ich poświeceniu w dniu 30 marca 1945 r. na Rynku w Piątku mógł odbyć się koncert orkiestry dla społeczeństwa. Nad miejscowością popłynęła  melodia  „Mazurka Dąbrowskiego”. II wystąpienie miało miejsce 9 maja 1945 r. z okazji kapitulacji Niemiec hitlerowskich. Druhowie którzy przez całą wojnę ukrywali sprzęt i później na nim grali to między innymi :

Edward Augustyniak ,Jan Mirecki, Mieczysław Tucholski, Kazimierz Świątkiewicz i inni.

25 kwietnia 1946 r. orkiestra liczyła 13 członków byli to: Augustyniak  Edward, Augustyniak Jan, Władysław Figiel, Tadeusz Szymczak, Władysław Krzyżewski, Józef Kominiak, Wacław Głydziak, Stefan Sokołowicz, Kazimierz Prożmowski, Jan Koper, Kazimierz Wicher, Kazimierz Świątkiewicz, p. Jakubowski.

Od tego roku Strażacy dzięki koncertom i organizowaniu imprez dochodowych typu zabawy zarobione pieniądze przeznaczyli na zakup sprzętu i instrumentów muzycznych.

Ponieważ w czasie działań wojennych sztandar wraz z dokumentacją uległ spaleniu w 1951 r. rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na sztandar dla OSP. Niestety kwota uzyskana nie wystarczyła na zakup sztandaru, w związku z powyższym Zarząd przeznaczył ją na zakup instrumentów muzycznych.

W 1952 r. na potrzeby orkiestry zakupiono 1 tubę basową, 1 puzon suwakowy,1 saksofon altowy i 1 trąbkę. Zastępcą  komendanta ds. kulturowo-oświatowych zostaje kapelmistrz – Augustyniak Edward. W 1957r. Orkiestra liczyła 22 członków.

W dniu 16 listopada 1961 roku Zarząd wystąpił do Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Łodzi o przystąpienie do sekcji orkiestr amatorskich.

W 1963 r. w Wojewódzkim konkursie Orkiestr Dętych w Łodzi nasza Orkiestra zajęła II miejsce w nagrodę otrzymała radioodbiornik z adapterem. Na wyróżnienie za swoją pracę w orkiestrze zasługują druhowie: Kazimierz Wicher, Jan Banasiak, Kazimierz Prażmowski, Czesław Kordjalik oraz uczniowie: Jerzy Sierakowski i Andrzej Gałązka.   

  Do dnia 4 czerwca 1989r. Kapelmistrzem Orkiestry Dętej był Antoni Wicher od tego dnia zostaje  Czesław Kordjalik (na zdjęciu), który już wcześniej podczas nieobecności druha Wichra uczył młodzież gry na instrumentach. Nie liczył godzin pracy , często lekcje najmłodszych strażaków odbywały się w jego domu, Każdej soboty i niedzieli a często nawet i w tygodniu z okien świetlicy strażackiej rozlegały się gamy, marsze czy walce.

W 1994 roku dzięki zaangażowaniu druhów Czesława Kordjalika , Alojzego Lewandowskiego, Kazimierza Lewandowskiego wykonano pracę związaną z budową ławy fundamentowej pod II etap budowy remizy .Orkiestra wykonała społecznie remont pomieszczenia do przechowywania instrumentów muzycznych.

Od początku swojego powstania Orkiestra OSP Piątkowianka jest chlubą i dumą jednostki jak podają źródła przez cały okres istnienia uświetniała swoją grą święta państwowe, strażackie i kościelne. Bez Orkiestry nie odbyły się procesje Bożego Ciała, obchody 1 majowe, msze wielkanocne, śluby strażackie i zawody sportowo-pożarnicze. Każdego roku w czasie lata można było usłyszeć koncerty na skwerku (Przy obelisku Geometrycznego Środka Polski) w wykonaniu naszej orkiestry.

 

Orkiestra, od powstania w 1907 roku bierze czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. W 1936 roku orkiestra zajęła I miejsce na konkursie orkiestr dętych w Łęczycy, I miejsce w 1959 roku w Kutnie.  W 1963 roku zajęła II miejsce, oraz brała udział w Koncercie Galowym w Sieradzu. Dwa lata później orkiestra zagrała dla polskiego radia w Łodzi. W 1974 roku w konkursie orkiestr dętych w Gostyninie zajęła II miejsce. W 1999 roku uczestniczyła we Mszy Świętej w Łowiczu w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym samym roku orkiestra została wyróżniona w przeglądzie orkiestr dętych w Świnicach Warckich.
 


od 1907 r. - dh Józef Szulc
od 1952 r. - dh Edward Augustyniak
od 1981 r. - dh Antoni Wicher
od 1989 r. - dh Czesław Kordjalik
od 2006 r. - dh Paweł Jabłoński